2018. december 17. Lázár, Olimpia
Megjelent a Miskolci Keresztény Szemle 2018. évi 3. száma
minap.hu
|
2018. június 27. 13:16
|
frissítve: 2018. szeptember 21. 14:24
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) negyedéves miskolci folyóiratának friss száma a napokban került ki a nyomdából. A borítólapon az „ökumenikus kulturális folyóirat” felirat hirdeti, hogy a megjelent írások nemcsak a város keresztény közösségeinek eseményeiről és a helyi társadalom érdekében végzett elkötelezett tevékenységéről kívánnak beszámolni, hanem a tágabb értelemben vett hagyományőrzést és a kulturális értékeink ápolását is vállalják.

A folyóiratot hagyományosan a versrovat vezeti be. Kányádi Sándor elhunytának fájdalmas aktualitására Hevesi Attila egyéb veszteségeinkre is emlékeztető verse hívja fel a figyelmet. A Tompa Mihály születésének és Kaffka Margit halálának kerek évfordulóira szintén egy-egy költemény közlésével emlékezünk meg.

Az „Ünnepek – alkalmak” rovatban az egyházközségi munkatársak évkezdő konferenciájának alkalmából Racs Csaba és Linczenbold Levente egri bazilikában elhangzott előadásainak szerkesztett változata található. Az írások az egyházközségekben tevékenykedő laikus (civil) munkatársak értékes szolgálatának feltételeit és céljait elemzik, egyháztörténeti és aktuális összefüggésben. Ezen kívül helyet kapott a rovatban a miskolci minoriták 1950. júniusi elhurcolása alkalmából tartott hagyományos megemlékezésről szóló fényképes tudósítás.

kat_szemle.jpg

A kiadvány megtekintéséhez kattintson a címlapra!

Az „Egyházak – teológiák – hitvallások” rovatban található Szabó Ferenc SJ írása Prohászka Ottokár és Henri Bergson spirituális teológiájának érintkezési pontjairól, valamint egy Dienes Valéria által (re)konstruált képzelt beszélgetésükről.

Az „Egyházak és társadalom” rovatot Hangóné Birtha Melinda tudósítása vezeti be egy református hagyomány jelenéről. Ismerteti a XX. század első felének gazdag református egyesületi életét, valamint az ennek újjáélesztését célzó református jótékonysági est megrendezésének körülményeit, melyre ez év áprilisában a Miskolci Vigadóban került sor. Megtalálható a lapban Gyulai Gergely–Várhelyi Krisztina szerzőpáros tanulmányának befejező része, mely a „Vallási közösségek működése és az egyházi személyek szolgálata BAZ megyében” címet viseli.  A tanulmány a Miskolci Egyetem és a KÉSZ közös kutatatásainak eredményeit bemutató konferencián hangzott el, melyet ez év februárjában a „Történelmi egyházak társadalmi szerepvállalása” címmel a miskolci Városháza dísztermében rendeztek meg. A tanulmány üzenetét hasznosan egészíti ki Lajhóné Tóth Andrea „Az egyházak szerepvállalása a cigányság integrációjában” című dolgozata, melyet a Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciája 2017-ben III. helyezéssel ismert el.

Az „Egyházak és történelem” rovatban helyet kapott Boleratzky Lóránt írása. A szerző a Miskolci Jogakadémia tanára volt a II. világháborút követő években. Írásának aktualitása a mártír sorsú evangélikus püspök Ordass Lajos halálának 40. évfordulója, melyre koncepciós perének jogi szempontú értékelésével emlékezünk. Ezt Forrai Tamás SJ „Mit tanulunk a történelemből?” című írása követi. A Szerző a miskolci jezsuita gimnázium igazgatója volt, így sokak számára érdekes lehet új szolgálati helyén, a torontói Szent Erzsébet plébánián a magyar diaszpóra körében végzett tevékenységéről szóló írás közlése.

Az „Egyházak és kultúra” rovatban található B. Kovács István megnyitó beszéde Máger Ágnes festőművész Tompa Mihály illusztrációit bemutató kiállításán, melyet – sajnos csak rövid ideig – a nyári hónapokban tekinthettek meg az érdeklődők. Vámosi Katalin számos illusztrációval megjelent írása a mindszenti plébánia rejtett (képzőművészeti) kincseit mutatja be. Szalipszki Péter írása egy 18. századi fancsali evangélikus lelkipásztor latin nyelvű naplójának szentelt könyvet mutatja be, melyet Gyulai Éva történész-muzeológus fordított le a Hermann Ottó Múzeum kiadványa számára.

A folyóirat fájdalmas kötelességének tesz eleget, amikor „In memoriam” rovatában Jeney Edit – a Miskolci Keresztény Szemle volt főszerkesztőjének – elhunyta alkalmából közli Gróf Lajos rá emlékező sorait és a temetésén elhangzott beszédét.

Az immár 13 éves múlt kötelezi a lap kiadásáért felelős Eszmék és Értékek Alapítványt, hogy gondoskodjon a lap üzenetének olvasótáborához megújult formában történő eljuttatásához. Ennek érdekében jött létre a keresztenyszemle.hu honlap, melyen a folyóirat valamennyi korábbi száma elektronikus formában is hozzáférhető. A lap hagyományosan a miskolci történelmi egyházakon és az egyházi fenntartású iskolákon keresztül jut el olvasóihoz. Kívánatos azonban, hogy az egyházakhoz közvetlenül nem kötődő érdeklődők is hozzájuthassanak a laphoz, ezért a Miskolci Galériában (Rákóczi u. 2. – bejárat a Széchenyi utca felől), illetve a Hermann Ottó Múzeum régi épületében (Papszer 1.), valamint a Miasszonyunk kegytárgy boltban (Széchenyi u. 2.), illetve a Gloria Vera kegytárgy boltban (Széchenyi u. 88.) is megvásárolhatók az ez évi számok.

Nem