Ugrás a tartalomra

Tájékoztató az első félévi adófizetési kötelezettségekről és adószámla kivonatról

minap.hu
Utoljára módosítva
2024. február 22. csütörtök 21:24
A helyi adók - építmények utáni építményadó, az iparűzési adó/adóelőleg - első félévre esedékes összegeit március 18-ig, az első félévi telekadó összegét június 17-ig fizethetik meg az adózók pótlékmentesen – tájékoztatta szerkesztőségünket a városháza sajtó osztálya.

A kiadott közleményben azt írták, hogy az adóosztály február végén küldi ki az adózóknak (elektronikus és postai úton) azok az értesítéseket, amelyekben az első félévre vonatkozó fizetési kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan adnak tájékoztatást.
 
Hozzátették, hogy az adófizetési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos adószámla kivonatok elkészítése, az ASP rendszerről szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek megfelelően, a helyi adóhatósági feladatok támogatását végző központi informatikai szolgáltatást nyújtó ASP.ADÓ szakrendszeren keresztül történik.
 
Az ASP.ADÓ szakrendszer működési logikájában történt központi fejlesztés következtében, az első félévi értesítőket az adózók által meghatalmazott képviselőknek küldik meg elektronikus és postai úton.
 
Felhívják azon folyamatosan működő kisvállalkozó adóalanyok figyelmét, akik/amelyek a helyi iparűzési adó alapjának egyszerűsített – sávos – módon történő megállapítását a 2023. adóévben már választották, hogy a május 31-ig fizetendő helyi iparűzési adóelőleg összegét az első félévre vonatkozó adószámla kivonatok még nem tartalmazzák. A fizetési kötelezettségükről a határnapot megelőzően, az E-önkormányzat portálon tájékozódhatnak az adózók.
 
Tájékoztattak arról is, hogy az adószámla kivonatot február 21. napi állapotról bocsátják ki. A kiküldendő adószámla kivonat az önkormányzati adóhatóság által vezetett, az adózói fizetési kötelezettség, valamint az azokkal összefüggő pénzforgalom tételes, illetve egyenleg szintű kimutatására szolgál építményadó, helyi iparűzési adó, telekadó és egyéb fizetési kötelezettséget érintően, valamint az ezer forintot (késedelmi pótlék esetén ötszáz forintot) meghaladó fizetési kötelezettségeket, lejárt esedékességű tartozásokat tartalmazza.
 
Mint írják, a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától az állami adó- és vámhatóság (a továbbiakban: NAV) látja el, ezért az ez évi gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintő adókötelezettségről további tájékoztatás a NAV honlapján érhető el.
 
A 2021. január 1-jét megelőző időszakot érintő gépjárműadó ügyekben továbbra is az önkormányzat adóhatósága rendelkezik hatáskörrel, ezért az adószámla kivonat a 2020. december 31. napjáig fennálló gépjárműadó fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos lejárt esedékességű tartozásokra vonatkozóan ad tájékoztatást.
 
Felhívták arra is a figyelmet, hogy az adóhatóság által nyilvántartott adót, fizetési kötelezettséget, az adózónak adónként, kötelezettségenként az egyenlegértesítőben megadott számlákra és számlaszámokra kell megfizetni. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással köteles teljesíteni. Az adózó – pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségétől függetlenül – a fennálló fizetési kötelezettségét az önkormányzati adóhatóság felé – az adott önkormányzati adóhatóság által biztosított módon – elektronikus fizetéssel is teljesítheti.
 
Lehetőség nyílik a természetes személy adózók részére az adóosztály központi ügyfélszolgálatán – Miskolc, Városház tér 8. szám alatt – bankkártyával történő fizetésre is.
 
Hangsúlyozták, hogy az adóhatóság által nyilvántartott adót az esedékességi határidőkig az adózónak adónként, kötelezettségenként a megfelelő számlára kell megfizetnie, ezért javasolják a fizetési kötelezettség esedékességi határidőig történő rendezését a további késedelmi pótlék felszámítás, illetve az esetleges végrehajtási eljárás megindításának és az ehhez kapcsolódó költségek felszámításának elkerülése érdekében.
 
Az E-önkormányzat portálon elérhető szolgáltatás használatával, valamennyi adónem tekintetében lehetőség van a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó helyi adóegyenleg (adószámla és a felszámított késedelmi pótlék) elektronikus lekérdezésére, illetve az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettség elektronikus úton, bankkártyával történő megfizetésére.

Az E-önkormányzat portálon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez KAÜ azonosítás szükséges.
 
Adózók az adóügyekről a www.miskolc.hu honlapon bővebben tájékozódhatnak.

További hírek

Olvasnivaló

Programok

Jelenleg nincsenek programok!