Ugrás a tartalomra

A Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola oktatói job-shadowing-okon vettek részt Erasmus+ SPICE programjuk keretében

minap.hu
Utoljára módosítva
2024. június 10. hétfő 10:12
Intézményünk sikeresen teljesítette a legújabb, a szakképzésben dolgozó oktatók rövid távú tanulási célú Erasmus+ mobilitását, a SPICE- Skills for Professionals In Catering across Europe 2023-1-HU01-KA122-VET-000132636 elnevezésű pályázatot, mely az Európai Unió 25.952 EUR támogatással valósult meg. (Támogatott tartalom.)

Az eddigiekben sikeresen és hatékonyan megvalósított mobilitásaink lehetővé tették, hogy partnerintézményeinknél betekintést nyerjünk az eredményes szakmai- és módszertani munkába. Ezek a tapasztalatok eredményezték azt a döntést, hogy SPICE pályázatunk keretein belül külföldi szakértők meghívásával, valamint külföldi job-shadowing-okkal fejlesszük oktatóink ezen kompetenciáit.
 
Három szakmai mobilitást valósítottunk meg külföldi partnereink bevonásával. Elsőként ír és német szakértőket hívunk meg intézményünkbe, majd oktatóink utaztak rövid távú job-shadowing-okra Németországba, illetve Írországba partnerintézményeinkhez.

Munkatársaink módszertani tárházát szerteágazó módon bővítettük Erasmus+ programunk során. Először egy három ország közti partnertalálkozót szerveztünk intézményünkben, 6 német és 2 ír szakértő meghívásával. A külföldi szakemberek 6 napos itt tartózkodása alatt módszertani bemutatókkal, szemléltető anyagokkal, fókusz csoportokban való feladatelvégzéssel közösen fejlesztettük oktatási módszereinket, ahol a lemorzsolódás és a korai iskola elhagyás megakadályozása érdekében a  motiváló-  és teljesítménynövelő, valamint az egyéni és önálló tanulás módszerének  elsajátítása kapta a legnagyobb szerepet.

Ezt követően 6-6 kollegánk utazott mindkét célországban, ahol lehetőségük nyílt  elméleti és gyakorlati órák-, valamint duális partnerek meglátogatására, projektzáró tematikus rendezvényeken, főzőkurzusokon, job-shadowingokon, valamint sörgyár- és whiskey gyár  látogatáson való részvételre. Természetesen a munka programokat  kulturális kirándulások egészítették ki.

Külföldi szakértők intézményünkben tartott előadásai, valamint oktatóink mobilitásai segítségével volt alkalmunk összehasonlítani a szakképzésben résztvevők szerepét a munkaerőmegtartás terén, továbbá átvettük az általuk alkalmazott módszertani know-how-t. A három ország tudásmegosztása új kapukat nyitott meg a nemzetközi együttműködésünk terén. Mindhárom szakképző intézmény aktívan részt vett és részt vesz a tapasztalatcserében, és ezen európai együttműködés segítségével a szakképzésben alkalmazott legmodernebb módszertani kultúrát sajátíthattuk  el. 

A továbbképzéseken tanult módszereket beépítjük szakmai programunkba, mint például: az oktató kabinet, és az ÁKK  belső tereit olyan angol és német nyelvű információs táblákkal látjuk el, melyek segítik a tanulók szakmai szókincsének fejlesztését, ez a módszer motiválóan hat a tanulókra és hatékonyabbá teszi az intézményünkben a szakmai idegen nyelv oktatását. Megállapíthatjuk, hogy a nemzetközi tapasztalatcserék nagymértékben hozzájárulnak a karrierépítés lehetőségéhez mind az oktatók, mind a tanulók esetében. 

Az intézményünkben folyó szakmai oktatás fejlesztésével, a tanulói létszám növelésével, valamint a gyakorlati és az elméleti oktatás színvonalának növelésével csökkenteni fogjuk a lemorzsolódás mértékét. Hisszük, hogy a vendéglátás iparágának népszerűsítése, a tanulók érdeklődésének folyamatos fenntartása, a diákok motiválása, majd a képzett munkaerő szektorban való tartása legnagyobb mértékben az iskolai oktatók, szakmai gyakorlati oktatók és duális partnereink alkalmazottainak oktatási módszereitől, pedagógiai tevékenységeinek változatosságától, színvonalától függ, ezért fejlesztjük folyamatosan kollegáink módszertani kultúráját, szakmai kompetenciáját..

Megállapíthatjuk, hogy a nemzetközi tapasztalatcserék nagymértékben hozzájárulnak a karrierépítés lehetőségéhez mind az oktatók, mind a tanulók esetében. Intézményünk évek óta aktív a nemzetközi együttműködés terén, elsősorban az Európai Unió Erasmus+ programjainak köszönhetően, ennek eredményeként az oktatóink szakmai kompetenciája eléri az ágazatban elvárt nemzetközi színvonalat.

A jövőben is élni kívánunk az Erasmus+ nyújtotta lehetőségekkel!
 

További hírek

Olvasnivaló

Programok

Jelenleg nincsenek programok!