Ugrás a tartalomra

„Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet” (Péld.4,23)

Detzky Anna
Utoljára módosítva
2024. június 13. csütörtök 20:34
A Jézus Szíve ünnep szimbóluma az átszúrt szív, amely Krisztus megváltó áldozatára utal.
Miskolc egyik legszebb temploma a Sziklatemplom, amit Jézus Szívének szenteltek / Fotók: Detzky Anna

Titokzatos ünnepet tart a mai napon a római katolikus egyház. Jézus Szentséges Szívét ünneplik, amely minden évben a pünkösdöt követő második vasárnap, az Úrnapja utáni péntekre, idén június 7-re esik. 

Ilyenkor Miskolcon több templombúcsút tartanak Jézus Szíve litániával és körmenettel egybekötve, mivel három templomot is Jézus Szentséges Szívének szenteltek: a Perecesi Jézus Szíve Templomot, a miskolctapolcai Jézus Szíve Sziklakápolnát és a Martinkertvárosi Jézus Szíve Római Katolikus Templomot. Utóbbiban vasárnap 11 órától Holló Gábor atya, a Szent Anna templom káplánja fog misézni, amit a Miskolc Televízió is közvetít Hívőszó című műsorában vasárnap 16 órától. A téma kapcsán vele beszélgettünk. 

Szív: forrás, középpont

- Isten emberré lett fiának, Jézus Krisztusnak a szívét ünnepli és veszi körül hódolattal, imádattal a katolikus egyház. A Megváltó átszúrt szíve szimbolizálja, hogy szeretetből odaadta magát értünk a kereszten. Tehát tulajdonképpen a megváltást ünnepeljük – nyilatkozta szerkesztőségünknek Holló Gábor atya

Szobor Krisztus kereszthaláláról a Sziklakápolna falában

- A bibliai értelemben vett szív az egész ember középpontja, ahol a döntések megszületnek és ahonnan a kapcsolataink forrásoznak. A Jézus Szíve tisztelet lényege itt nyer értelmet, hiszen az emberré lett Istennek a szívét, Krisztus lényének a középpontját tiszteltjük. Ugyanis az ember megváltása, a bűnök bocsánata és az üdvösség ígérete csak Krisztusnak, az isteni szívéből fakadhat – magyarázta. 

Látomásból lett ünnep

- Már a 13-14. században megjelent a Jézus Szíve tisztelet német misztikusok körében. Úgy, hogy az Énekek Énekét átelmélkedték a Szentírásból. Ebben a bibliai könyvben a jegyesről olvashatunk, amit az egyházra kezdtek vonatkoztatni. Olyan értelemben, hogy Krisztus szerelmes szíve az egyházért dobog – fejtette ki. 

Krisztus szobor az Ő szívével a Sziklakápolnában

Elmondta, hogy a német misztikusoknál felbukkant a gondolat, hogy Jézus újjászületik az ember szívében, amit aztán a jezsuiták és a karthauzi szerzetesek is átvettek. 1800-ban pedig Párizsban megalakult a Szent Szív Társaság női szerzetesrend, akik kifejezetten Jézus Szent Szíve dicsőségére végzik a szolgálataikat. A magyar Sacré Coeur nővérek egy időben Miskolcon is jelen voltak.  A mostani, 21. századi ünnep azonban Alacoque Szent Margit (1647-1690) látomásaiból alakult ki.

- A látomásaiban az Úr Jézus azt mondta Margitnak, hogy nagyon fáj neki az emberek hálátlansága. Ezért kérte, hogy imádságban engeszteljék az Ő szívét. Ehhez kapcsolódik az egyházban a minden hónap első péntekjén elvégzett szentgyónás és áldozás gyakorlata, amit a Szent Anna Plébánián is végzünk – mondta az atya. 

Jézus Szíve hónapja

Hozzátette, hogy a felvilágosodás után, a 19. században egy pasztorációs mozgalom keretében új erőre kapott a Jézus Szíve tisztelet és az ehhez kapcsolódó ájtatosságok. Ezen keresztül igyekeztek visszavezetni a katolikusokat a vallásgyakorlásra. IX. Piusz pápa pedig 1856-ban az egész egyházra kiterjesztette a Jézus Szíve ünnepet, mint főünnep, illetve egész június hónapot ennek szentelte az egyház. 

A miskolctapolcai Jézus Szíve Sziklakápolna

Ezenkívül megtudtuk, hogy pénteken, azaz ma Perecesen lesz búcsú 18 órától. A szentmisét Kecskés László atya, szirmabesenyői plébános mutatja be. Ezzel egyidőben Miskolctapolcán a Sziklakápolnában is búcsúi szentmisét tart Marosi Balázs atya, diósgyőri káplán. A Miskolc-Martinkertvárosi Római Katolikus Egyházközség Jézus Szíve ünnepe kapcsán pedig szintén pénteken egésznapos szentségimádás lesz a városrész római katolikus templomában.

További hírek

Olvasnivaló

Programok

Jelenleg nincsenek programok!